Hoe werk ik?

Rise Paard & Coaching werkt vanuit de Paard Als Spiegel (PAS) methodiek.  Tijdens een coachingstraject waarbij de methodiek PAS wordt ingezet, vervult het paard de rol van co-coach. Het is belangrijk dat het paard hierbij in zijn natuurlijke gedrag aanwezig is. Dat betekent dat bij het werken met Paard Als Spiegel geen direct gedrag van het paard wordt verwacht. Het paard is en blijft paard!

Het contact met paarden is laagdrempelig, ze zijn niet veroordelend en ontzettend goed inzetbaar om in verbinding te komen met een jongere. Naast de PAS-methodiek worden aanvullende methodieken ingezet om voor zo veel mogelijk groei en ontwikkeling te zorgen. Deze methodieken zijn onder andere 5G’s, provocatief coachen, een taal erbij & systemisch coachen.  Als coach streef ik er naar om jongeren door middel van paard en coaching handvatten te geven zodat zij nieuwe mogelijkheden ontdekken. Deze groei en ontwikkeling kunnen ze inzetten om te relativeren en anticiperen op verschillende situaties, problemen en dilemma’s in het leven.

Naast de PAS-methodiek worden de kinderen uitgedaagd om met verschillende oefeningen en opdrachten te werken aan hun doelen binnen het traject. Wanneer de kinderen en jongeren aan het werk zijn met het paard en de oefeningen of opdrachten uitvoeren komt de PAS methodiek weer toepasselijk naar voren waardoor kinderen en jongeren ervaringsgericht herkenbaar krijgen wat er in het dagelijks leven gebeurt. Dat wat ze in de bak ervaren herkennen ze vanuit het dagelijks leven waardoor zelfinzicht wordt vergroot en gedragsverandering plaats kan vinden. 

Vanuit de verankering’s oefening die wekelijks plaats vindt kijk ik samen met de jongere terug op de sessie. Binnen dit moment kijken we concreet naar wat het kind/jongere heeft geleerd en als huiswerkopdracht mee naar huis kan krijgen. 

Deze momenten maken de sessies verhelderend, en zo halen we samen het optimale uit de sessie zodat het kind of de jongere het geleerde weet toe te passen in de praktijk.